ಬಂಡವಾಳ

ಬಂಡವಾಳ

ಐವಿಸ್ಮೈಲ್

ಪರಿಚಯ

ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ರಷ್ ಹೆಡ್‌ಗೆ ಪವರ್ ರವಾನಿಸಲು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಪವರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲನೆಯದು IVISMILE.ಈ ಪ್ರಧಾನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೌಖಿಕ ಆರೈಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.IVISMILE ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಇಂದಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು IVISMILE ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.IVISMILE ತನ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ, ಅವರು "ಸುಂದರವಾದ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ"

3 ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, IVISMILE ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರಪಂಚವು ಹೆಚ್ಚು ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದೆ.IVISMILE ಪ್ರಪಂಚದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಮೈಲ್‌ಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ